Tuesday, May 18, 2010

Monday, May 17, 2010

Salam Maaf...

Untuk seluruh warga Unit Amal dan seluruh warga yang mengikuti perkembangan info blog jabatan amal ini, kami memohon berbanyak-banyak kemaafan kerana meninggalkan blog ini menjadi batublock.
Untuk mengatasi ketandusan posting dalam blog ini, kami mengharapkan sahabat-sahabat Unit Amal Pahang dapat menyumbangkan perkembangan Unit Amal Kawasan-Kawasan dalam Pahang dengan menghantar melalui email; amalpahangdm@yahoo.com.
Semoga usaha ini dapat mengatasi masalah yang sedia ada.
Terima kasih.